KARNET OPEN GYM

199.00 

Karnet Open Gym umożliwia treningi samodzielne, korzystanie ze sprzętu i infrastruktury Klubu. Działa na podstawie umowy bezterminowej z miesięcznym okresem wypowiedzenia. Obowiązuje podpięcie karty płatniczej.

Zapisz się na pierwsze darmowe zajęcia!