Polityka Prywatności

Reebok Crossfit Poznań

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZY KORZYSTANIU Z KLUBU REEBOK CROSSFIT POZNAŃ

Drogi Klubowiczu,

Poniżej przedstawiamy informacje o tym w jaki sposób, w jakich celach oraz w jakim zakresie przetwarzamy Twoje danych osobowe, w związku z obsługą klubu sportowego Reebok CrossFit Poznań.

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka RCF POZNAŃ SP. Z O.O. SP. K. z siedzibą w Poznaniu, ul. Budziszyńska 19/27, 60- 178 NIP: 779-240-88-83, KRS: 0000436754

KONTAKT Z NAMI

Spółka wyznaczyła jeden punkt kontaktowy dla wszystkich zagadnień dotyczących danych osobowych. Jeżeli chciałbyś się z nami skontaktować napisz do nas mail na adres info@reebokcrossfitpoznan.com lub prześlij list na adres Reebok CrossFit Poznań., ul. Budziszyńska 19/27 , 60-178 Poznań z dopiskiem „Dane osobowe”.

SKĄD MAMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Twoje dane osobowe pozyskujemy przede wszystkim od Ciebie. Podajesz nam swoje dane podczas podpisywania Umowy korzystania z usług Klubu (Umowa).

W JAKIM CELU PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług i nie będą udostępniane innym odbiorcom, podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),

Posiada Pani/Pan prawo do:

  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy o członkostwo, zawartej pomiędzy Panią/Panem a administratorem oraz później, tylko jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawne.

Jeżeli nie zgadzasz się ze zmianami i chcesz się wypisać z naszej bazy- PROSIMY O KONTAKT