REGULAMIN

NIP: 779-240-88-83, KRS: 0000436754

Poniżej przedstawiamy informacje o tym w jaki sposób, w jakich celach oraz w jakim zakresie przetwarzamy Twoje danych osobowe, w związku z obsługą klubu sportowego Reebok CrossFit Poznań.

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka RCF POZNAŃ SP. Z O.O. SP. K. z siedzibą w Poznaniu, ul. Budziszyńska 19/27, 60- 178 NIP: 779-240-88-83, KRS: 0000436754

Spółka wyznaczyła jeden punkt kontaktowy dla wszystkich zagadnień dotyczących danych osobowych. Jeżeli chciałbyś się z nami skontaktować napisz do nas mail na adres info@cfpoznan.pl lub prześlij list na adres

CrossFit Poznań., ul. Budziszyńska 19/27 , 60-178 Poznań z dopiskiem „Dane osobowe”.

SKĄD MAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Twoje dane osobowe pozyskujemy od Ciebie. Podajesz nam swoje dane podczas podpisywania Umowy korzystania z usług Klubu (Umowa) oraz podczas wypełniania dokumentacji przy pierwszym wejściu do Klubu.

W JAKIM CELU PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług i nie będą udostępniane innym odbiorcom, podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Posiada Pani/Pan prawo do:

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy o członkostwo, zawartej pomiędzy Panią/Panem a administratorem oraz później, tylko jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawne.

Jeżeli nie zgadzasz się ze zmianami i chcesz się wypisać z naszej bazy – PROSIMY O KONTAKT